Mienskip Gorredijk heeft een plan ingediend dat leidt tot verbetering/vernieuwing van “Kortezwaag”. Het plan wordt op 31 januari en 14 februari (besluit) behandeld door de Gemeenteraad. Aan de slag: bewegen is belangrijk voor onze gezondheid, fysiek én mentaal. We doen het voor de inwoners van Gorredijk e.o. Ook voor jou! Teken deze petitie en maak zo het draagvlak voor onze plannen tastbaar.
Lees meer in de Sa!

Al 1071 personen hebben de petitie getekend!

Leen Faas uit Gorredijk
Sportvoorzieningen moeten goed op peil blijven
Luna
Jeaan de Groot
Stephanie Linstra uit Gorredijk
Marcel van Linde uit Hemrik
Het is belangrijk dat er laagdrempelig gesport kan worden in Gorredijk.
Pj uit Gorredijk
Ilona uit Gorredijk
Ytsje de Groot
Anita
Jessica Koehoorn uit Gorredijk
Ik het belangrijk vind in een dorp zoals Gorredijk dat dit idee juist door kan gaan, want ons meer binding kan geven als dorp zijnde
Douwe
Harry van Dijk uit Gorredijk
Noodzakelijke voorzieningen dienen op peil te zijn.
Menno uit Jonkersland
Hylke Klijnstra uit Gorredijk
Tanita uit Drachten
ik het hier mee eens ben.
Fiona uit Gorredijk
- Als mens zijn wij geboren om te bewegen. - Samen-werken aan de 'Positieve Gezondheid.'
Rens uit Tijnje
Erna uit Tijnje
Broer van Dijk uit Gorredijk
Voor de breedtesport en topsportontwikkeling (voorbeeld LDODK) is een moderne en duurzame accommodatie voor een plaats als De Gordyk een noodzaak, de huidige faciliteit kan echt niet meer
Andre Tjassing uit Gorredijk
Belangrijk
Dit online platform is gesponsord door: