Mienskip Gorredijk heeft een plan ingediend dat leidt tot verbetering/vernieuwing van “Kortezwaag”. Het plan wordt op 31 januari en 14 februari (besluit) behandeld door de Gemeenteraad. Aan de slag: bewegen is belangrijk voor onze gezondheid, fysiek én mentaal. We doen het voor de inwoners van Gorredijk e.o. Ook voor jou! Teken deze petitie en maak zo het draagvlak voor onze plannen tastbaar.
Lees meer in de Sa!

Al 1071 personen hebben de petitie getekend!

Hiske
DIck Wever uit Langezwaag
Sport is de basis van een gezonde sociale en verbonden gemeenschap
Mirjam Koenen uit Gorredijk
R. Winter uit Gorredijk
het zeker stellen van de toekomst van de sport op één centrale locatie essentieel is voor toekomst van de sport, dat inmiddels onderdeel is van de oplossing voor een gezondere leefstijl!
Erik Swieringa uit Gorredijk
Hester Swieringa uit Gorredijk
Sporten is belangrijk, niet alleen voor de gezondheid maar ook voor de sociale contacten en de vitaliteit van Gorredijk.
Wytze Peenstra uit Hoornsterzwaag
Bewegen, sport en een gezonde leefstijl zijn belangrijk. Gorredijk heeft behoefte aan een sportaccommodatie die goed en toekomstig bestendig is.
Ids de Vries uit Oudehorne
Friso Boode uit Heerenveen
Beweging is een basisbehoefte voor zoveel mensen! Een belangrijk onderdeel van ontmoeting, onze gezondheid en welzijn.
Anneke Breeuwsma uit Gorredijk
Kor de Vries
Reint-Jan
Johan Tjeerdsma uit Gorredijk
Hans Aling uit Gorredijk
Albert Veenstra uit Oldeberkoop
Anke Pratley
Johan Frits Houwing
Tieteke bij de Leij uit Gorredijk
Teake Peereboom uit Gorredijk
Bewegen is goed voor de inwoners van Gorredijk en voor de Gemeente in beweging te komen
Peta Veenstra uit Oldeberkoop
Dit online platform is gesponsord door: