Mienskip Gorredijk heeft een plan ingediend dat leidt tot verbetering/vernieuwing van “Kortezwaag”. Het plan wordt op 31 januari en 14 februari (besluit) behandeld door de Gemeenteraad. Aan de slag: bewegen is belangrijk voor onze gezondheid, fysiek én mentaal. We doen het voor de inwoners van Gorredijk e.o. Ook voor jou! Teken deze petitie en maak zo het draagvlak voor onze plannen tastbaar.
Lees meer in de Sa!

Al 1071 personen hebben de petitie getekend!

Tineke Friso-de Leeuw
Omdat het een geniste kans is als het niet doorgaat.
Valerie de Boer uit Langezwaag
Ik vind dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om fit te blijven. Ik wil hiermee alle ondernemers in de sportsector steunen!
Thomas Kroon uit Bolsward
Dit plan nodig is voor een leefbaar Opsterland!
Vera Moll
Jaap de Vries uit Gorredijk
Er nu wat moet gebeuren
Niels de Bruin uit Gorredijk
Klaas Oeds Huisman uit Langezwaag
Vitaliteit en gezondheid in combinatie van het samen sporten en ontmoeten met elkaar in een duurzame leefomgeving enorm belangrijk is. Het is voor Gorredijk en de omringende dorpen van groot belang dat de plannen doorgang zullen vinden. #voorelkaarmetelkaar
Jornt Bergsma uit Gorredijk
Al jaren wordt er over gesproken het is tijd voor actie. Gorredijk is nog steeds een groeikern, dan horen de sportaccomodaties ook mee te groeien en te vernieuwen!
Thijs uit Gorredijk
Hidde Altena uit Opeinde
Ruben uit Gorredijk
Omdat we nu al moeten investeren in de toekomst en gezondheid voor en van de volgende generatie!!!
Jolanda Pal uit Gorredijk
Ik bewegen voor jong en oud heel belangrijk vindt
Wanda Geertsma uit Gorredijk
Sport zorgt voor verbinding, fitheid, plezier en ontspanning. Iedereen in Gorredijk e.o. moet kunnen sporten, nu en in de toekomst!
Steffen van der Werf uit Gorredijk
net te lang stinne
Lutske uit Gorredijk
Corina Kersting uit Gorredijk
Michiel Hornstra uit Gorredijk
Er een sportieve toekomst moet blijven.
Edwin Pietersma uit Gorredijk
Sporten is een basisbehoefte. Moet bereikbaar zijn voor iedereen! Logisch dat een gemeente dit ten volle moet ondersteunen.
Attje de Vries uit Katlijk
Marjolijn Kroon
Dit online platform is gesponsord door: