Mienskip Gorredijk heeft een plan ingediend dat leidt tot verbetering/vernieuwing van “Kortezwaag”. Het plan wordt op 31 januari en 14 februari (besluit) behandeld door de Gemeenteraad. Aan de slag: bewegen is belangrijk voor onze gezondheid, fysiek én mentaal. We doen het voor de inwoners van Gorredijk e.o. Ook voor jou! Teken deze petitie en maak zo het draagvlak voor onze plannen tastbaar.
Lees meer in de Sa!

Al 1071 personen hebben de petitie getekend!

Gaele Couperus uit Gorredijk
Paulien Raspe uit Gorredijk
Sport zorgt voor verbinding, gezondheid en heeft een positieve invloed op inwoners en omwonenden van Gorredijk. Het is tijd om door te pakken met de plannen die er liggen.
Ronny Teensma uit Gorredijk
Doety Waninge uit Terwispel
Monica
Tymen v. d. Meer uit Gorredijk
De sport in z’n totaal past in Kortezwaag. Meer ruimte, meer sport.
Marieke uit Gorredijk
Waar vraag is moet aanbod komen! Goed voor gorredijk al alle omwoners! Nu in de Corona tijd moet er genoeg plek zijn om te kunnen sporten om gezond te kunnen blijven!
Jan van der Leeuw uit Gorredijk
Het is belangrijk dat dit zich blijft ontwikkelen
Rianne de Jong - Struijs uit Gorredijk
Bonnema
Sandra Wever uit Langezwaag
Stefan Ten hoeve uit Wolvega
Lisa Klabbers
AntjeWimke Ensing uit Gorredijk
Inge van der Meulen uit Donkerbroek
Mensen moeten blijven bewegen!
Aukje Berga
Jorn de Jong uit Gorredijk
Baukepratley uit De Veenhoop
Mark uit Gorredijk
Jenny
Dit online platform is gesponsord door: