Mienskip Gorredijk heeft een plan ingediend dat leidt tot verbetering/vernieuwing van “Kortezwaag”. Het plan wordt op 31 januari en 14 februari (besluit) behandeld door de Gemeenteraad. Aan de slag: bewegen is belangrijk voor onze gezondheid, fysiek én mentaal. We doen het voor de inwoners van Gorredijk e.o. Ook voor jou! Teken deze petitie en maak zo het draagvlak voor onze plannen tastbaar.
Lees meer in de Sa!

Al 1071 personen hebben de petitie getekend!

Trientsje Folkertsma-Hoekstra uit Langezwaag
Ik het heel erg belangrijk vind dan jong, maar ook zeker oud, in beweging kan blijven, om zo lang mogelijk gezond te blijven! Metelkaar bewegen in een must, sociale contacten, en elkaar er door heen helpen als het ff niet goed lukt!
Ans
Sporten gezond en mensen verbind
Roelofke Rozenberg
Hillebrant van der Woude uit Gorredijk
Jessica uit Gorredijk
Jannick de Jong uit Gorredijk
Emile stuy uit Terwispel
Omdat ik als regio werkgever het belangrijk vindt dat personeel dat uit Gorredijk komt gebruik kan maken van goede voorzieningen in het kader van vitaliteit
F. Koelma uit Gorredijk.
Wij de Sport in het algemeen, inclusief het Zwembad erg belangrijk vinden!!
Ronald van der Velde uit Gorredijk
Tineke van der Meer uit Lippenhuizen
Jolanda Koops-Zwambag uit Heerenveen
Bewegen SUPER BELANGRIJK is voor jong en oud!
Sjoerd uit Gorredijk
Merijn de jong uit Gorredijk
Marco Spelten uit Dronten
LDODK een topclub is en een topaccommodatie verdient!
José uit Gorredijk
johan uit gorredijk
Jildou Dijk
Tamara
A Busman uit DRACHTEN
Rosanna van Teijen uit Lippenhuizen
Kortezwaag beste sportcentrum van Friesland is en dit verdient om eindelijk plannen te kunnen doorzetten.
Dit online platform is gesponsord door: